Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2020-003488
Evidenční číslo zakázky: Z2020-003488
Datum uveřejnění ve VVZ: 28.01.2020
Nástroje
Doplňující informace

CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení

Oddíl I: Zadavatel
I.1) Název a adresa
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) :
:
:
:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
:
II.2) Rozsah veřejné zakázky
II.2.1) Celková předpokládaná hodnota
:
II.2.2) Konečná hodnota veřejné zakázky
:
:
:
II.4) Informace o částech
II.4.1. Dělení na části
Oddíl III: Řízení
III.1) Popis
III.1.1) Druh řízení
:
III.2) Hodnotící kritéria
III.2.1) Hodnotící kritéria
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
:
:
III.2.2) Informace o elektronické aukci
Oddíl IV: Zadání zakázky
(Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
IV.1) Informace o nezadání zakázky
IV.2) Popis části
IV.2.1) :
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
:
:
IV.3) Zadání zakázky
IV.3.1) :
(dd.mm.rrrr)
:
:
IV.3.3)
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(v Kč bez DPH)
:
:
:
Oddíl IV: Zadání zakázky
(Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
IV.1) Informace o nezadání zakázky
IV.2) Popis části
IV.2.1) :
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
:
:
IV.3) Zadání zakázky
IV.3.1) :
(dd.mm.rrrr)
:
:
IV.3.3)
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(v Kč bez DPH)
:
:
:
Oddíl IV: Zadání zakázky
(Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
IV.1) Informace o nezadání zakázky
IV.2) Popis části
IV.2.1) :
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
:
:
IV.3) Zadání zakázky
IV.3.1) :
(dd.mm.rrrr)
:
:
IV.3.3)
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(v Kč bez DPH)
:
:
:
Oddíl IV: Zadání zakázky
(Oddíl prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
IV.1) Informace o nezadání zakázky
IV.2) Popis části
IV.2.1) :
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)
:
:
IV.3) Zadání zakázky
IV.3.1) :
(dd.mm.rrrr)
:
:
IV.3.3)
(Prosím opakujte, kolikrát je třeba)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(v Kč bez DPH)
:
:
:
Oddíl V: Doplňující informace
V.1) Další informace
V.2) Datum odeslání tohoto oznámení:
(dd.mm.rrrr)
Nástroje
Doplňující informace