Veřejné zakázky LOM PRAHA s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

LOM PRAHA s.p.
IČO: 00000515
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036945
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00000515

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb při zástavbách avioniky do letecké techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2019 14.10.2019 10:00
Konstrukční a kreslířské práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2019 14.10.2019 11:00
Zajištění oprav v kooperaci leteckých agregátů vrtulníků řady Mi (2019) / Обеспечение ремонта авиационных агрегатов вертолётов серии Ми в кооперации (2019)
nadlimitní Prokazování kvalifikace 03.10.2019 12.11.2019 10:00
Dodávky technologického vybavení (stendy) pro GO DISS-32-90/Поставка теxнологического оснащения (стенды) для GO DISS-32-90
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2019 15.10.2019 10:00
Dodávky leteckých olejů, vazelín a kapalin
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2019 02.10.2019 09:00
Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na letišti Přerov
nadlimitní Příjem nabídek 12.09.2019 22.10.2019 10:00
Dodávky nástrojů a poskytování servisních služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2019 09.10.2019 11:00
NÁJEM LETECKÉ TECHNIKY 2019
nadlimitní Vyhodnoceno 29.04.2019 30.08.2019 09:00
CAFETERIA SYSTÉM PRO LOM PRAHA s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 07.03.2019 12:00
všechny zakázky