Veřejné zakázky LOM PRAHA s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

LOM PRAHA s.p.
IČO: 00000515
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036945
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00000515

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení přenosného kyslíkového přístroje pro letecký provoz
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2020 19.06.2020 12:00
Pojištění přepravy zásilek 2020
nadlimitní Příjem nabídek 28.04.2020 02.06.2020 10:00
DODÁVKY LETECKÉHO BENZÍNU AVGAS 100 LL
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2020 25.05.2020 10:00
MONTÁŽ A KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ LOM PRAHA s.p.
podlimitní Vyhodnoceno 25.03.2020 21.04.2020 10:00
Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D pro vrtulníky řady Mi
nadlimitní Hodnocení 13.03.2020 14.04.2020 10:00
PROPAGACE LOM PRAHA s.p. ÚČASTÍ NA VELETRHU HELIRUSSIA 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2020 06.03.2020 23:00
Právní služby 2020
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 03.03.2020 13:00
Pojištění a poskytování souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení 31.01.2020 06.03.2020 09:00
Sdružené služby dodávek elektřiny do všech odběrných míst LOM PRAHA s.p.
nadlimitní Hodnocení 12.12.2019 18.02.2020 09:00
Dodávky pracovní obuvi pro LOM PRAHA s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2019 09.12.2019 11:00
Zajištění oprav v kooperaci leteckých agregátů vrtulníků řady Mi (2019) / Обеспечение ремонта авиационных агрегатов вертолётов серии Ми в кооперации (2019)
nadlimitní Vyhodnoceno 03.10.2019 25.02.2020 13:00
CAFETERIA SYSTÉM PRO LOM PRAHA s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 07.03.2019 12:00
všechny zakázky