Veřejné zakázky LOM PRAHA s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

LOM PRAHA s.p.
IČO: 00000515
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036945
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00000515

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace kabeláží, avionických bloků, oživování, měření parametrů při zástavbách avioniky do letecké techniky a poskytování souvisejících služeb pro LOM PRAHA s.p.(2022)
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2022 12.12.2022 10:00
Dodávky nástrojů a poskytování servisních služeb (2022)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2022 07.12.2022 10:00
Drakové konstrukční práce a tvorba příslušných technických podkladů pro certifikační dokumentaci (2022)
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2022 19.12.2022 09:00
Propojení CSTT se simulačními centry NATO - technologie
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 08.11.2022 25.11.2022 10:00
Letecký výcvik pro piloty vrtulníku ENSTROM 480B (2022)
nadlimitní Příjem nabídek 04.11.2022 15.12.2022 10:00
Úspory energie ve státním podniku LOM PRAHA s.p. II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2022 31.10.2022 10:00
Nákup 4 ks letounů s pístovým motorem pro základní a pokračovací výcvik (2022)
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 30.09.2022 11.11.2022 10:00
Pojištění souboru vozidel, skupinové pojištění úrazu, cestovní pojištění a poskytování souvisejících služeb
podlimitní Hodnocení 29.08.2022 30.09.2022 10:00
Nákup listů nosného rotoru
nadlimitní Hodnocení 12.08.2022 01.09.2022 11:00
Operativní leasing osobních automobilů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2022 13.05.2022 10:00
Zajištění stravovacích služeb pro CLV Pardubice
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2021 14.09.2021 10:00
Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích k VZ Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele
nadlimitní Zadávání 24.08.2021 03.09.2021 16:00
Oprava náběžné hrany křídla letounu L-39C
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2021 17.05.2021 15:00
Pořízení přenosného kyslíkového přístroje pro letecký provoz
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2020 19.06.2020 12:00
PROPAGACE LOM PRAHA s.p. ÚČASTÍ NA VELETRHU HELIRUSSIA 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2020 06.03.2020 23:00
všechny zakázky