Veřejné zakázky LOM PRAHA s.p.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

LOM PRAHA s.p.
IČO: 00000515
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-036945
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00000515

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MONTÁŽ A KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ LOM PRAHA s.p.
podlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 14.04.2020 09:00
DODÁVKY ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2020 26.03.2020 10:00
Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D pro vrtulníky řady Mi
nadlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 14.04.2020 10:00
Pořízení přenosného kyslíkového přístroje pro vrtulníkový provoz
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2020 20.03.2020 12:00
PROPAGACE LOM PRAHA s.p. ÚČASTÍ NA VELETRHU HELIRUSSIA 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2020 06.03.2020 23:00
Právní služby 2020
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2020 03.03.2020 13:00
Kontrolní a inspekční činnost bloků a kabelových svazků, provedení oprav nalezených závad a opětovné přezkoušení, validace kontrolních a technologických postupů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 21.02.2020 10:00
Oprava součástek a montážních jednotek motoru AI-25 TL
podlimitní Vyhodnoceno 10.02.2020 26.02.2020 10:00
LETIŠTNÍ A LETECKÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY VČETNĚ OSTRAHY AREÁLU LOM PRAHA S.P. LOKALITA LETIŠTĚ PŘEROV - BOCHOŘ
nadlimitní Hodnocení 06.02.2020 10.03.2020 09:00
Tvorba technologických postupů a kontrolních karet výroby vojenských vrtulníků
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 12.02.2020 11:00
Pojištění a poskytování souvisejících služeb
nadlimitní Hodnocení 31.01.2020 06.03.2020 09:00
Sdružené služby dodávek elektřiny do všech odběrných míst LOM PRAHA s.p.
nadlimitní Hodnocení 12.12.2019 18.02.2020 09:00
Zajištění oprav lopatek 2. stupně turbíny motoru AI-25 TL pro LOM PRAHA s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2019 06.12.2019 08:09
Dodávky pracovní obuvi pro LOM PRAHA s.p.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2019 09.12.2019 11:00
Dodávky technických plynů pro LOM PRAHA s.p.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.11.2019 10.12.2019 10:00
všechny zakázky