Public contract: Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu II.

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4297
System number: P20V00001627
Contracting authority registration number: Z2018-036945
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-000464
Date of commence: 02.12.2020
Tender submit to: 18.12.2020 15:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu II.
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele.
Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu při generálních a běžných opravách a při údržbě a modernizaci letadel vzniklou třetím osobám v souvislosti s leteckými technickými činnostmi zadavatele, včetně škod při testovacích letech.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Jednací řízení bez uveřejnění bylo zahájeno v souladu s ust. § 63, odst. 1, písm. b) zákona, kdy v rámci předchozího otevřeného řízení na totožný předmět plnění jediná podaná nabídka nesplnila požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a po vyloučení účastníka muselo být zadávací řízení zrušeno.
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: LOM PRAHA s.p.
 • CRN: 00000515
 • Postal address:
  Tiskařská 270/8
  10800 Praha
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-036945

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lompraha.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance