Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování klempířských služeb pro LOM PRAHA s.p.
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2019 10:34:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz dodavatele:
"Žádám Vás o informaci, zda proběhne proškolení pracovníka zhotovitele od objednatele k montáži a její přímé postupy k instalaci na leteckou techniku. Dále prosím o informaci k stanovení ceny za dílo, základem je 1 Nh, a v případě realizace díla, kde bude potřeba povrchová úprava/tepelné zpracování subdodavatelsky, byly by služby účtovány zvlášť?“

Dobrý den,
předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení klempířských dílů, sestav podle výkresové dokumentace a jejich následná instalace do letecké techniky a služeb s tím spojených, která bude dodavateli zasílána na základě jednotlivých objednávek ke smlouvě. Zadavatel požaduje, aby vyrobené díly, sestavy byly instalovány do letecké techniky odborným pracovníkem dodavatele. Zadavatel nebude proškolovat pracovníky dodavatele v postupech instalace vyrobených dílů, sestav na leteckou techniku.

V bodě č. 5 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace je stanoveno: „Nabídková cena bude zahrnovat veškeré poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním předmětu výběrového řízení až do jejího úplného splnění.“ Pokud bude potřeba povrchová úprava/tepelné zpracování subdodavatelsky, musí být tyto náklady zahrnuty do nabídkové ceny.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.