Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MODERNIZACE HANGÁRU H53 – 2. ETAPA
Odesílatel Vratislav Marek
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2019 07:54:00
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

vysvětlení


Přílohy
- Vysvětlení ZD.pdf (306.61 KB)