Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných pracovních oděvů
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2020 14:50:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- č.j.LOM_2020_UOL_10577_Vysvětlení zadávací dokumentace OOPP.pdf (507.64 KB)