Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných pracovních oděvů
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2020 14:02:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- čj. LOM_2020_ÚOL-10792_Vysvětlení zadávací dokumentace OOPP.pdf (498.60 KB)