Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných pracovních oděvů II.
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2020 17:58:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazů účastníků zadávacího řízení. V souvislosti s tím dochází ke změně přílohy č. 1 RD "Seznamu a bližší specifikace zboží."


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (471.06 KB)
- P1 RD Seznam a bližší specifikace zboží.xlsx (21.70 KB)