Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných pracovních oděvů II.
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 10:37:06
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- čj.LOM_2020_ÚOL_19192_Vysvětlení zadávací dokumentace OOPP II_.pdf (313.45 KB)