Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky technického benzínu 80/110
Odesílatel Ivana Crhová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2021 15:32:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace, změna lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Změna ZD_01.pdf (376.50 KB)
- P3_1. část VZ_oprava.xlsx (11.58 KB)
- P4_2. část VZ_oprava.xlsx (11.46 KB)