Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 31. TMEL HERMETIK VITEF-1 NT a KATALYZÁTOR 230-15
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2021 13:08:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č.j. LOM/2021/ÚOL-5014.


Přílohy
- č.j.LOM_2021_UOL_5014_Vysvětlení zadávací dokumentace CZ.pdf (560.00 KB)
- č.j.LOM_2021_UOL_5014_Vysvětlení zadávací dokumentace EN.pdf (226.01 KB)
- č.j.LOM_2021_UOL_5014_Vysvětlení zadávací dokumentace RU.pdf (549.43 KB)