Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kyslíkové masky KM34D
Odesílatel Rostislav Procházka
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 13:29:33
Předmět VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Kyslíkové masky KM34D