Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka spojovacího materiálu, zakázka č.DNS-14-2024 / Поставки крепежного материала, заказ № DNS-14-2024
above-the-threshold Awarded 22.02.2024 25.03.2024 08:00
Dodávka spojovacího materiálu, zakázka č.DNS-13-2024 / Поставки крепежного материала, заказ № DNS-13-2024
above-the-threshold Awarded 23.01.2024 01.02.2024 08:00
Dodávka spojovacího materiálu, zakázka č.DNS-12-2023 / Поставки крепежного материала, заказ № DNS-12-2023
above-the-threshold Awarded 13.10.2023 20.10.2023 08:00
DNS na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků řady Mi, DNS-GELN-22-2023
above-the-threshold Awarded 11.05.2023 01.06.2023 12:00
DNS na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků řady Mi, DNS-GELN-21-2023
above-the-threshold Awarded 26.04.2023 22.05.2023 12:00
DNS na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků řady Mi, DNS-GELN-20-2023
above-the-threshold Awarded 25.04.2023 16.05.2023 12:00
DNS na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků řady Mi, DNS-GELN-19-2023
above-the-threshold Awarded 21.04.2023 12.05.2023 12:00
Dodávka spojovacího materiálu, zakázka č.DNS-11-2023 / Поставки крепежного материала, заказ № DNS-11-2023
above-the-threshold Awarded 30.03.2023 12.04.2023 08:00
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu NG1 simulátor
small-scale public contract Awarded 01.03.2023 13.03.2023 10:00
Nákup komponent v oblasti IT
above-the-threshold Awarded 24.02.2023
Nákup komponent IT pro AČR
above-the-threshold Awarded 24.02.2023 31.03.2023 10:00
Nákup komponent IT
above-the-threshold Awarded 24.02.2023 13.03.2023 10:00
Dodávka ložisek, zakázka č.DNSL-03-2023 / Поставки подшипников, заказ № DNSL-03-2023
above-the-threshold Awarded 22.02.2023 03.03.2023 08:00
Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění přepravy zásilek a poskytování souvisejících služeb v letech 2023 - 2027
above-the-threshold Awarded 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených provozem letadla a pojištění poškození, zničení nebo ztráty letadla (all risk báze)
above-the-threshold Awarded 03.02.2023 06.03.2023 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››