Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: ekonomická výhodnost - nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH za MWh
Popis:
(nepovinné)
Pevná jednotková komoditní cena vyjádřená v korunách českých (Kč) za 1 MWh a je platná pro celé období trvání smlouvy.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
Nastavení kritéria pro elektronickou aukci
Ano
Minimální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: 1 v procentech
Maximální rozdíl/krok změny aukční hodnoty: NENASTAVENO v procentech
zpět