Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková cena bez DPH
Jednotka: CZK
Popis:
(nepovinné)
Hodnotícím kritériem pro účely hodnocení nabídek veřejné zakázky jednotlivých účastníků řízení je ekonomická výhodnost – nejnižší nabídková cena uvedená v CZK bez DPH za dodání všech komponent. Tato nabídková cena bude hodnocena.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

2000000 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět