Other documents - public

Procurement procedure: VÝMĚNA VÝPLNĚ PROSKLENÉ PLOCHY V HALE H53

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení o výběru dodavatele_signed.pdf
Name: Oznámení o výběru dodavatele
Reference number in the filing service LOM/2019/ÚSLZ-2833
Description: Oznámení o výběru dodavatele
Size: 798.24 KB
Document published on Profile: 27.02.2019 09:39:50
Actual file version: 27.02.2019 09:39:50
MD5 hash: 0e44862e47b43b51ae1bcd1a3cbcfdbd

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 27.02.2019 09:39:50 Oznámení o výběru dodavatele Oznámení o výběru dodavatele other documents - public n/a 798.24 KB