Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MONTÁŽ A KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ A HASICÍCH PŘÍSTROJŮ LOM PRAHA s.p.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provádění revizí, zkoušek a opravy hasicí techniky (hasicí přístroje), revize provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení jakož i kontrol provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, kontrol a zkoušek zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lompraha.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 21.04.2020 10:00
Datum zahájení: 25.03.2020 15:00
Odpovědné zadávání: