Public contract: Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 3982
System number: P20V00001312
Contracting authority registration number: Z2018-036945
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-030549
Date of commence: 31.08.2020
Tender submit to: 07.10.2020 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (sekce I.)
Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu při generálních a běžných opravách a při údržbě a modernizaci letadel vzniklou třetím osobám v souvislosti s leteckými technickými činnostmi zadavatele, včetně škod při testovacích letech, včetně škod či újmy vzniklé jinému v souvislosti s provozováním letiště Přerov a s tím souvisejících služeb. (sekce II.)

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: LOM PRAHA s.p.
 • CRN: 00000515
 • Postal address:
  Tiskařská 270/8
  10800 Praha
 • Name of the department: Veřejné zakázky
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2018-036945

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lompraha.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers