Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytování klempířských služeb pro LOM PRAHA s.p.
Odesílatel Monika Dřevová
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2019 14:15:59
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace včetně všech příloh.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace.pdf (2.26 MB)
- P1_Krycí list.doc (52.00 KB)
- P2_Vzor cestneho prohlaseni.doc (39.50 KB)
- P3_Seznam předpokládaných služeb.XLSX (15.05 KB)
- P4_Vzor rámcové smlouvy.doc (68.00 KB)
- P5_Výkresová dokumentace.zip (2.55 MB)
- P6_ Dohoda o mlčenlivosti - NDA.docx (21.47 KB)