Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pronájem letounů L-39
Odesílatel Vratislav Marek
Organizace odesílatele LOM PRAHA s.p. [IČO: 00000515]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2020 14:22:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávacích podmínek v zadávací dokumentaci


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace L-39 200704.doc.pdf (316.22 KB)
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k 200803.pdf (600.03 KB)
- P1ZD_Smlouva o pronájmu letecké techniky 200803.pdf (301.14 KB)
- P1ZD_Smlouva o pronájmu letecké techniky 200803.docx (117.98 KB)
- P1SML_Technická specifikace letounů.doc (85.00 KB)
- P2ZD__Vzor čestného prohlášení.doc (39.00 KB)
- P3ZD_Krycí list nabídky.doc (52.00 KB)